SZJA 1 % -al támogassa Ön is
Aranydió Alapítvány
További információ

Borsós Attila
06 30-984-8836
fnysz@sbr.hu
Partnerünk
Pontosan tudja mindenki ebben az országban,

              hogy                                                                                                                                hacsak...

nem válik országunk 10 éven belül tejjel-mézzel folyó kánaánná!

Az életbiztosítás alapú nyugdíj-előtakarékosságon, valamint a cafatéria rendszerekbe illesztett önkéntes nyugdíjpénztárakon kívül az egyén számára azonban
még is csak van egy biztonságos előtakarékoskodási lehetőség,
amiről eddig kevés szó esett, mert eddig csak egyetlen ilyen nyugdíjpénztár alakult hazánkban,

ez pedig a FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSI program


Miért jó, és mire jó ez a program?
Jogszabályi háttér

Az Európai Unió a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást kínáló jogi személyek felügyeletére és tevékenységének végzésére vonatkozó uniós szabályait a 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szabályozta (az Európai Parlament és Tanács 2003/41/EK irányelve a foglalkoztatói nyugellátást szolgáló intézmények tevékenységéről és felügyeletéről)

Az angolszász országokban és az EU fejlett nyugati tagállamaiban már több évtizedes múlttal rendelkeznek a foglalkoztatói nyugdíjprogramok és nyugdíjszolgáltatók, ezért vált szükségessé a munkaerő EU-n belüli szabad áramlásának szabályozásához ezt a jogszabályt megalkotni.

Az EU jogharmonizáció során Magyarországon jelenlegi formájában 2007-től lehetséges foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatót alapítani.

Foglalkoztatói Nyugdíjpénztárat alapíthat a 2007. évi CXVII. törvényben meghatározott zártkörűen működő részvénytársaság, továbbá valamely más EGT-államban bejegyzett intézmény, amely foglalkoztatótól vagy szakmai szervezettől elkülönítetten működik, és amelynek célja munkaviszonyhoz kapcsolódó nyugellátás biztosítása a foglalkoztatók és a munkavállalók vagy képviselőik között megkötött tagi, illetve több munkavállalót érintő megállapodás alapján, feltéve, hogy az intézmény a megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységet folytat.
Az FNYSZ egyéni számláján felgyűlt tőkét nem lehet elvenni!

Mert az egyéni számla az EU-n belül szabadon mozgatható - azaz

befektetését egy másik ország FNYSZ pénztárába szabadon átmozgathatja
a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlan